Giải BT vật lý 6 bài 5: Khối lượng. Đo khối lượng được biên soạn bám sát chương trình SGK mới môn lý, được giải và chia sẻ từ đội ngũ giáo viên dạy vật lý giỏi. Cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất tại Soanbaitap.com.

Bài tập Khối lượng. Đo khối lượng thuộc: Chương 1: Cơ học

Giải bài C1 trang 18 SGK Vật lí 6. Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi:
Đề bài

Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi : "Khối lượng tịnh 397g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

Lời giải chi tiết

Số đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

Giải bài C2 trang 18 SGK Vật lí 6. Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?
Đề bài

Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì ?

Lời giải chi tiết

Số đó chỉ lượng bột giặt có trong túi.

Giải bài C3 trang 18 SGK Vật lí 6. Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống
Đề bài

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :