Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật
Cấp 5: set Triệu Hồn
Cấp 6: set Ánh Trăng
Cấp 7: set Ma Vương
Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
Socket 1: set Quỷ Vương
Socket 2: set Thái Âm
Cấp 10: Set Ma Thuật (cấp 2)
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long, Phượng Hoàng
Cấp 6: set Hắc Điểu
Cấp 7: set Thần Long
Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: set Hoàng Long, set Thần Thoại
Socket 2: set Linh Phong
Cấp 10: Set Hỏa Long (cấp 2)
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Giai Nhân
Cấp 6: set Thánh Nữ
Cấp 7: set Nữ Thần
Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)
Socket 1: set Anh Vũ, set Thiên Vũ
Socket 2: set Lộ Dương
Cấp 10: Set Kim Ngân (cấp 2)
Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Cuồng Phong
Cấp 7: set Hỏa Thần
Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
Socket 1: set Hủy Diệt, set Bóng Ma
Socket 2: set Âm Binh
Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Chí Tôn
Cấp 7: set Hoàng Kim
Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)
Socket 1: set Đế Vương
Socket 2: set Ánh Sáng
Thuật Sĩ Cấp 3: set Thuật sĩ
Cấp 4: set Hỏa Thiên
Cấp 5: set Ma Pháp
Cấp 6: set Phục Ma
Cấp 7: Không có
Cấp 8: set Bão Điện(380 Level)
Socket 1: set Nữ Vương, set Chiêm Tinh
Socket 2: set Sắc Yêu
Quyền Binh Cấp 4: set Địa Long
Cấp 5: set Bạch Hổ
Cấp 6: set Quyền Lực
Cấp 7: Không có
Cấp 8: set Bạch Long (380 Level)
Socket 2: set Huyết Long


Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hỏa Long
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà
Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
Socket 1: Gậy Quỷ Vương
Socket 2: Gậy Ngũ Sắc, Gậy Thái Âm
Cấp 10: Gậy Hỏa Long (cấp 2)
Chiến Binh Cấp 1:
Cấp 2:
Cấp 3: Kiếm Điện, Hỏa Đao
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Tử kiếm
Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm
Cấp 7: Ỷ thiên đao, Vuốt Quỷ
Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: Ngọc Bích Kiếm, Hỏa Long Kiếm
Socket 2: Linh Phong Kiếm, Đao Hàn Băng, Long Giáo
Cấp 10: Thiên Tử Kiếm (cấp 2)
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh, Nỏ Hỏa Long
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ, Cung Thần Ưng
Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
Socket 1: Cung Thiên Vũ
Socket 2: Cung Thiên Sứ, Nỏ Quỷ
Cấp 10: Nỏ Hỏa Long (cấp 2)
Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)
Socket 1: Bá Vương Kiếm
Socket 2: Hỏa Thiên Kiếm
Chúa Tể Cấp 2: Quyền trượng Chiến
Cấp 3: Quyền trượng Thép
Cấp 4: Quyền trượng Bóng Tối
Cấp 5: Quyền trượng Tối Cao, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 6: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 7: Quyền Trượng Băng Giá
Cấp 8: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
Socket 1: Trượng Lôi Phong
Socket 2: Trượng Sấm Sét
Cấp 10: Trượng Thiên Tử (cấp 2)
Thuật Sĩ Cấp 1: Gậy Phép Thuật
Cấp 2: Gậy Gió
Cấp 3: Gậy Triệu Hồi
Cấp 4: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 5: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 6: Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
Cấp 7: Gậy Hồng Ngọc
Cấp 8: Khuyển Bão điện (380 Level)
Socket 1: Gậy Chiêm Tinh
Socket 2: Gậy Huyết Quỷ
Cấp 10: Gậy Thiên Nữ (cấp 2)
Quyền Binh Cấp 4: Nắm đấm Địa Long
Cấp 5: Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 6: Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 7:
Cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Socket 2: Vuốt Huyết Long
Cấp 10: Vuốt Thiên Tử