PDA

View Full Version : Hướng Dẫn 1. Hướng dẫn Hướng dẫn chế tạo cánh Cấp 1 - 2 - 3
 2. Hướng dẫn Hướng dẫn tạo cánh 2.5
 3. Hướng dẫn Tính năng bùa kết hợp chaos
 4. Hướng dẫn Hướng dẫn Kết hợp và Giải nén ngọc
 5. Hướng dẫn Làm nhiệm vụ cấp I - II - III
 6. Hướng dẫn Sử dụng đá NGUYÊN THỦY và TẠO HÓA - Gia cường
 7. Hướng dẫn Tham gia sự kiện Huyết Lâu
 8. Hướng dẫn Tham gia sự kiện Hỗn Nguyên Lâu
 9. Hướng dẫn Tham gia sự kiện Baruka Event
 10. Hướng dẫn Sự kiện Double
 11. Hướng dẫn Tham gia sự kiện Swamp of Calmness (Medusa Event)
 12. Hướng dẫn Tham gia sự kiện Raklion - Săn Nhện
 13. Hướng dẫn Sự kiện Thiên Giới
 14. Hướng dẫn Các lệnh cơ bản tại phiên bản MU Season 6.3
 15. Hướng dẫn Cài đặt tự động đánh và tự động nhặt
 16. Hướng dẫn Giới Thiệu Các Set Đồ Season 6.3